Siber Güvenlikte en önemli konu eğitim ve farkındalıktır. Siber güvenlik denilince akla tamamen sistemlerin güvende olması geliyor olsa da, bilgi kaçağının en büyük kaynağı insanlardır.

Şirket üzerinde bir çok önlem alınarak milyonlarca dolar yatırım ile kurulan sistemlerde dahi, sosyal mühendislik ile personelden farkında olur ya da olmaz bilgi çalmak mümkündür.

Bunların önüne geçmek için, farkındalık eğitimleri verilmekte, böylece sistemlerle birlikte personel uyumluluğu sağlanarak ideal güvenlik noktasına taşınmış olmayı hedeflemekteyiz.