Sizin kim olduğunuza dair ilk ve en önemli mesaj aktarımı, grafik tasarımının niteliğiyle yakından ilgilidir. Bu ise tasarımın özgünlüğü, tanımlanabilir oluşu, içeriğin ve görselin uyumu, akılda kalıcılığı, efektif ve uygun ölçülerde oluşu ile tam verimliliği hedeflemektir. Unutmayın, iyi bir tasarım sadece yüzeye değil, akıllara da iz bırakandır.