Yönetim Bilgi Sistemleri kurumların, kendi varlıklarını etkili ve verimli bir biçimde yönetebilmesi için gerekli bilgileri sağlayan yazılımlardır. Bu sistemler kendi bünyesinde 5 farklı içeriğin yönetimini barındırır; donanım, yazılım, veri, prosedürler (tasarım, geliştirme, dokümantasyon) ve insan kaynakları. Karar destek sistemleri (DSS), kaynak yönetim sistemleri (ERP) ve müşteri ilişkileri yönetim sistemleri yönetim bilgi sistemlerinin önemli örneklerinden bir kaçıdır.

 

Analiz Ajans; sunduğu bilgi yönetim sistemi çözümleri ile partnerlerinin ihtiyaçlarını ve onların müşterilerinin isteklerini en iyi şekilde karşılamayı sürdürmektedir. Ekibimizin bu alandaki derin tecrübeleri yardımıyla, size özel tasarlanacak ve geliştirilecek bilgi yönetim sistemleri ile kurumunuza güç katın.