11 Kasım 2013 Tarihli ve 28818 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında kurum bünyesinde kurulması planlanan SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekipleri) yapısının Analiz Ajans'ın uzmanları rehberliğinde hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.