DURUM ANALİZİ
İnceleme... Bilgi toplama... Firmanın sektördeki konumu, mevcut marka yapısı ve faaliyetlerinin araştırılması.


MARKA KONUMLANDIRMA
İhtiyaç tesbiti... Firmanın beklentilerinin ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi


STRATEJİ
Eylem planı... Reklam stratejisi... Çözüme yönelik eylem planının hazırlanması. İletişim, reklam kanalları ve yöntemleri belirlenir.


KURUMSAL OLUŞTURMA
Uygulama... Sanatsal süreç... Belirlenen çerçevede gereken çalışmaların ve uygulamaların yapılması.


DEĞERLENDİRME
Sonuç analizi... Yapılan çalışmaların etkilerinin kaydedilmesi ve geri besleme(feedback) yapılması.


PR
Rekabet... Pazar payı... Firmanın değerine katma değer katacak stratejilerin geliştirilmesi